Bernardinų bažnyčios titulinių atlaidų ir parapijos 200 metų jubiliejaus koncertas

Laikas: 
2014 Spalio 5, 18:30 - 20:00 (Sekmadienis)

Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos chorų koncertas „Įkvėpimai“: mažylių choras „Brangenybės“,
vadovė V. Kikėlienė; choras „Angelai“, vadovė R. Gocentienė; choras „Serafimai“, vadovė E. Ignatavičienė; choras „Šv.
Pranciškaus paukšteliai“, vadovė R. Kraucevičiūtė; choras „Langas“, vadovė R. Kraucevičiūtė, chormeisteriai E. Ignatavičienė
ir J. Šakalys. Koncerto režisierė E. Storpirštienė.

Giedosime G.B.Pergolesi. Magnificat.

Renkamės 15:00 (garso televizijai patikrinimas). Giedosime su choro rūbais, turėti juodus segtuvus.