Choro vadovė Rita Kraucevičiūtė

Gimimo data: 1957 11 20

1964 – 1975 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje (dėst. N. Kazakauskienė);

1975 – 1981 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. A. Petrausko klasė);

1980 – 1988 Lietuvos valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo katedros koncertmeisterė;

1980 – 1996 Lietuvos radijo ir televizijos vaikų choro chormeisterė;

1980 – 1990 Lietuvos dailės instituto studentų kamerinio choro chormeisterė. Nuo 1994 Vilniaus universiteto merginų choro „Virgo ir mišriojo choro chormeisterė;

1988 – 1992 Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios jaunimo choro vadovė;

1990 subūrė Vilniaus jaunųjų dailininkų kamerinį mišrųjį chorą (apie 30 dalyvių), kuris vėliau pavadintas „Lango" vardu;

1995 kartu su dabartiniu Pranciškonų provincijolu tėvu Sigitu Benediktu Jurčiu prie bažnyčios įkūrė vaikų chorinio giedojimo mokyklą ir jai vadovauja;

Nuo 2004 Asociacijos „Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla“ pirmininkė.