I gavėnios sekmadienis. Šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje. Giedos choras "Langas"

Laikas: 
2019 Kovo 10, 17:00 - 18:00 (Sekmadienis)

Kūriniai gavėnios:  

·       Pulkim ant kelių 

·       Mano Dieve. V.Augustinas

·       Ubi Caritas. Ola Gjeilo

·       Inter vestibulum. G.A.Perti  

·       Stabat Mater. Z.Kodali

·       Adoramus te, Christe. Gasparini

·       Omnes amici mei

·       In monte Oliveti. J. Naujalis

·       In monte Oliveti. D.Zakaras

·       Signore delle cime. G.de Marz

·       Dieve gėrybių

·       O Viešpatie brangus

·       Giesmė gerajam Ganytojui. Z.Bružaitė

·       Kyrie

·       Sanctus

·       Agnus Dei

Renkamės 16:15.