Jubiliejinis - Kalėdinis koncertas Bernardinų bažnyčioje „Mano siela šlovina Viešpatį“

Laikas: 
2015 Gruodžio 26, 19:00 - 20:00 (Šeštadienis)

Gruodžio 26 d. 19 val. Bernardinų bažnyčioje - giedojimo mokyklos 20 metų jubiliejaus Kalėdų koncertas „Mano siela šlovina Viešpatį“.

Koncertuos:
Mažylių choras „Brangenybės“ – vadovė Vida Kikėlienė.
Jaunučių choras „Angelai“ – vadovė Eglė Ignatavičienė.
Jaunučių choras „Serafimai“ – vadovė Eglė Ignatavičienė.
Jaunių choras „Švento Pranciškaus paukšteliai“ – vadovė Rita Kraucevičiūtė.
Choras „Langas“ – vadovė Rita Kraucevičiūtė, chormeisteriai: Eglė Ignatavičienė, Algirdas Čiukšys, Gabrielius Gaidamavičius.

Jurgita Kazakevičiūtė – vargonai
Kristina Vasiliauskaitė – vargonai
Giedrius Gelgotas – fleita
Justė Gelgotaitė – obojus
Giedrius Labanauskas – trimitas

Vaikų chorams akompanuoja Jurgita Narušytė.