Labdaros renginys Pasaulinės paliatyviosios pagalbos ir „hospisų“ dienos proga Šv.Ignoto bažnyčioje. Giedos choras "Langas"

Laikas: 
2013 Spalio 6, 10:30 - 12:30 (Sekmadienis)

Pasaulinės paliatyviosios pagalbos ir „hospisų“ dienos proga – akcija „HOSPISŲ“ judėjimui Lietuvoje remti.

Akcija vyks Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje,
Šv. Ignoto g. 8/29. LT-01120 Vilnius

10:30 val. Šv. Mišios
11:30 val. Koncertas bažnyčioje
(įėjimas viešas)
Giedos Bernardinų bažnyčios choras LANGAS

12:00 val. Labdaros renginys bažnyčios salėje
(įėjimas su pakvietimais)
Gros Gediminas Dalinkevičius (smuikas)
Simonas Bušma (gitara)
Dainuos Inesa Linaburgytė
Akomponuos Justinas Bruzga

Renginio vedėjas
VYTENIS PAULIUKAITIS

Akcijos metu organizuojamas labdaros aukcionas ir renkamos lėšos „HOSPICE“ paramos fondui.

*******

Mišioms turėti:

 • Apšlakstymas
 • Pulkim ant kelių
 • Ave Maria. J.Arkadelt
 • Locus iste. A.Bruckner
 • Pange lingua. A.Bruckner
 • Ubi caritas. O.Gjeilo
 • Signore delle cime. G.de Marz

ir nekintančias Mišių dalis: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei.

Koncerto programa:

 • O QUAM GLORIOSUM. T.L.de Victoria
 • SALVE REGINA. O. di Laso
 • O REX GLORIAE. L.Marenzio
 • AVE MARIA. J.Dominguez
 • AVE REGINA CAELORUM. V.Miškinis
 • IN MONTE OLIVETI. D.Zakaras
 • HOSANNA IN EXCELSIS. B.Pierce

Giedosim su choro rūbais.

Renkamės 09:50.