Piemenėlių šv. Mišios. Bernardinų bažnyčioje giedos choras "Langas"

Laikas: 
2019 Gruodžio 24, 21:00 - 23:00 (Antradienis)

Kūriniai kalėdiniai: 

  • Gul šiandieną
  • Tyliąją naktį
  • Tyli naktis
  • Džiaugsmas šiandien aplankė mus
  • Prie prakartėlės
  • Šv. palaimintą naktį
  • Sveikas, Jėzau, gimusis
  • Didis džiaugsmas patekėjo. G.F.Handel
  • Atsiskubino Betliejun. J.Naujalis
  • Hodie Christus natus est. Niels la Cour

ir įprastiniai: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, Mano Dieve...

Renkamės 20.00 val.

Giedosime su choro rūbais.