Velyknakčio šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje. Giedos choras "Langas"

Laikas: 
2018 Kovo 31, 21:00 - 23:30 (Šeštadienis)

Velykiniai kūriniai:

1. Aušta jau džiaugsmo rytas

2. Linksma diena. J.Naujalis

3. Šiandien triumfuoja. J.S.Bach

4. Cantate Domino. A.Gretchaninoff

5. Surrexit Pastor bonus

6. Terra tremuit

7. Gloria (šventinis)

8. Sanctus (šventinis)

9. Agnus dei

10. Visų Šventųjų litanija. Velyknakčio

11. Asperges

Renkamės 20:15.

Giedosime su choro rūbais. Turėti žvakę.