Velyknakčio šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje. Giedos choras "Langas"

Laikas: 
2018 Kovo 31, 21:00 - 23:30 (Šeštadienis)

Velykiniai kūriniai:

1. Šiandien triumfuoja. J.S.Bach

2. Terra tremuit

3. Aušta jau džiaugsmo rytas

4. Cantate Domino. A.Gretchaninoff

5. Surrexit Pastor bonus

6. Linksma diena. J.Naujalis

7. Gloria

8. Sanctus

9. Agnus dei

10. Visų Šventųjų litanija. Velyknakčio

11. Regėjau versmę

13. Sekvencija. Velykų aukai didingai

Renkamės 20:15.

Giedosime su choro rūbais. Turėti žvakę.